Ultimele articole

Academia de vara Atlantykron 2013

Desfasurata in perioada 2 – 11 August 2013 si organizata de catre Centrul pentru Studii Complexe ...

Izvorani – Dovada existentei cercetarii romanesti in ...

            Plecata dimineata devreme de ...

PRO – US – ALL si evenimentul “Vara asta fac sportul ...

De-a lungul timpului Institutul National de Cercetare pentru Sport a fost implicat cu titulatura ...

The Jerusalem International Conference on ...

  Conferinta Internationala de la Ierusalim asupra neuroplasticitatii si modificicarilor cognitive ...

 

Înfiinţat în anul 2001, pe structura fostului Centru de Cercetări pentru Probleme de Sport (ce a fost fondat iniţial în anul 1967), Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport are ca principal obiectiv susţinerea performanţei în sportul românesc şi în domeniului educaţiei fizice prin mijloace specifice de cercetare-dezvoltare şi inovare. Pentru ducerea la bun sfârşit a acestui scop, obiectivele secundare presupun efectuarea de expertize specifice, acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru sportivi şi antrenori, elaborarea de propuneri privind strategia de dezvoltare a domeniului sportului şi realizarea obiectivelor prevăzute în programele proprii Ministerului Tineretului şi Sportului şi în Planul național pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.

Unicitatea institutului se datorează faptului că INCS este singura structură oficială din România care activează în domeniul cercetării în sport, asigurând progresul în domeniu şi oferind asistență ştiinţifică la un nivel cât mai ridicat prin intermediul departamentelor sale: biochimie, biomotrie, documentare, fiziologie, metodologie şi departamentul tehnic.

Misiune:

Susținerea sportului de performanță românesc prin intermediul mijloacelor specifice de cercetare-dezvoltare.

Participarea activă la dezvoltarea domeniului ştiinței sportului prin implementarea de soluții innovative.

Promovarea valorilor europene ale sportului şi activităților fizice, aşa cum sunt ele înscrise în Cartea Albă a Sportului (2007).

 

 

Istoric

·         1967 – înființarea Centrului de Cercetare pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) sub coordonarea directorului conf. dr. Nicu Alexe;

·         1969 – organizarea primului simpozion ştiințific internațional dedicat domeniului sportului (Bucureşti şi Mamaia);

·         1970 – 1980 – startul proiectului “Potențialul biomotric al populației şcolare”, la care au participat Alexandra Foşneanu, Virgil Mazilu, Virginia Paraschiv şi Nicu Alexe (coordonator) şi al cărui scop a fost acela de a evalua starea de sănătate, valorile medii ale evoluției taliei, nivelul greutății tineretului şi nivelul calităților motrice determinate de substratul biologic şi funcțional. Pentru realizarea acestei cercetări fundamentale, unică la nivel European, echipa C.C.P.S a determinat şi colectat din 10 în 10 ani măsurătorile antropometrice şi valorile motrice de bază de la un total de 100 000 de subiecţi din şcolile primare, gimnaziale şi liceale;

·         1974 – apariția dicționarului sportiv poliglot al prof. C Tudose;

·         1975 – apariția lucrării “Modelarea şi Programarea în teoria şi metodica antrenamentului şi concursului sportiv” ce i-a avut ca autori pe Nicu Alexe, Tatu Cornel, Pierre de Hillerin, Ilie Bostan, Ilie Stupineanu şi Vladimir Schor;

·         1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988 – conducerea de studii dinamice cu privire la performanța olimpică prin asigurarea şi furnizarea de informații pertinente pentru orientarea selecției, pregătirea loturilor naționale şi alcătuirea delegațiilor de sportivi pentru Jocurile Olimpice din aceşti ani;

·         2001 – înființarea Institutului Național de Cercetare pentru Sport în baza Legii Educației Fizice şi Sportului nr. 69/28.11.2000 şi a Hotărârii de Guvern nr 628/06.07.2001;

·         2004 – 2005 – inițierea în colaborare cu Laboratorul de Biomecanică şi Psihologie al Institut National du Sport et de l’Education Psysique din Franţa a unui proiect ce a dorit corelarea datelor oferite de către două tehnologii aparţinând celor două institute de cercetare din Franţa şi România, respectiv cinematica mişcării obţinută prin prelucrarea video (INSEP) şi datele realizate prin tehnologia oferită de sistemul ERGOSIM, dezvoltat în cadrul INCS dedicat pregătirii sportivilor de înaltă performanţă;

·         2004 – 2009 – rețeaua GRID pentru explorarea datelor din aplicații spațiale în domeniul evaluării, antrenării şi atestării performanțelor umane (HUP GRID), aplicație GRID pentru amplasarea datelor privind parametrii vitali ai persoanelor supuse la condiții extreme (EXTREME GRID);

·         2008 – 2009 – proiectul LTPSBE, realizat în colaborare cu Laboratorul de Biomecanică şi Psihologie al Institut National du Sport et de l’Education Psysique din Franţa, ce vizează corelarea dintre tehnologiile oferite de către cele două institute (prelucrarea video Vicon pusă la dispoziție de INSEP şi tehnologia cu senzori Xsens Moven pusă la dispoziție de către INCS)

·         2012 – 2013 – ELYS Project – Educational Lab for European Young sport Suporters

·         2013 – 2014 – ProUsAll Project

Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator


 

 

 

BIOCHIMIE

-  diagnoza capacităţii de efort şi de refacere a sportivilor;

 - realizarea de corecţii ale planului de pregătire a sportivilor;

 - acordarea de consultanţă în vederea utilizării celor mai adecvate mijloace şi metode de refacere post-efort;

 - gestionarea şi rezolvarea situaţilor de criză adaptativă;

 - pregătirea punctuală a unor competiţii de interes.

PSIHOLOGIE

·         realizarea de evaluări psihologice a sportivilor;

·         structurarea de programe individualizate de asistenţă psihologică pentru sportivi;

·         acordarea de consiliere psihologică;

 optimizarea dinamicii relaţionare în cadrul colectivului tehnic.

FIZIOLOGIE

·         fiziologie neuromusculară;

·         diagnoză musculară;

·         consiliere pe probleme de oboseală;

·         consiliere pe probleme de refacere;

·         realizarea de testări specifice cu ajutorul aparaturii laboratorului (tensiomiografie, electromiografie, phisyomed)

METODOLOGIE

·         organizarea și conducerea activităților de cercetare în vederea determinării unor metode și mijloace de intervenție științifică având ca scop optimizarea antrenamentelor specifice.

·         coordonarea echipelor interdisciplinare în cadrul programelor de asistență științifică şi elaborarea de soluţii de optimizare a planurilor individuale de pregătire.

·         corelarea planurilor de asistenta stiintifica cu calendarul competitional si cu planul anual de pregatire.

·         dezvoltarea și implementarea unor metodologii de asistență stiintifică specializate, adaptate la  particularitățile disciplinelor sportive şi la rezultatele individuale obţinute în urma evaluarilor.

·         acordarea de consultanta colectivelor tehnice pentru elaborarea documentelor de evidenta, specifice antrenamentului sportiv modern;

·         acordarea de consultanta pentru selectia metodelor si mijloacelor adecvate pregatirii sportivilor, in raport cu obiectivele de pregatire si de performanta exprimate.

 

·         consilierea antrenorilor in scopul perfectionarii planurilor specifice de pregatire.

BIOMOTRIE

·         obiectivizarea parametrilor biomotrici în mişcările specifice în funcţie de cerinţele şi necesităţile diferitelor discipline sportive;

·         testarea capacităţii de control neuro-muscular şi a echilibrului cu ajutorul aparaturii laboratorului (simulator de condiţii, platforma de echilibru);

·         determinarea preponderenței calităţilor de viteză şi forţă în activităţile motrice specifice (proba Miron Georgescu Modificată);

·         prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute în urma realizării testărilor specifice;

·         acordarea de asistență şi consultanţă sportilor;

·         elaborarea de tehnici şi metode de antrenament;

 

·         realizarea de baterii de testare a calităţilor biomotrice generale şi specifice în vederea îmbunatăţirii procesului de selecţie a juniorilor pentru sportul de performanţă

COMPARTIMENTE

     BIOCHIMIE       

     BIOMOTRIE      

     FIZIOLOGIE      

 

      

      METODOLOGIE

      PSIHOLOGIE

      TEHNIC

 

Institutul National de Cercetare pentru Sport,

Tel: +40 311024912

Fax: +40 311024913

B-ul Basarabia, Nr. 41A,

Bucuresti, Romania 

Scroll to top